Decibelgränser kan sänkas på bland annat Konserter/festivalen

En ny utredning från Socialstyrelsen föreslår att gränserna för hur hög musiken får vara vid en konsert ska sänkas med tre decibel, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion. Bakom förslaget står professor Stig Arlinger, expert på hörselskaderisker, som fick Socialstyrelsens uppdrag att granska riskerna med höga ljudnivåer.

Arlinger pekar på ny forskning som visar att dagens tillåtna ljudnivåer kan leda till hörselskador, trots att skadorna inte upptäckts vid vanliga hörseltest.

I dagsläger ligger gränsen på 100 decibel för vuxna och 97 decibel för barn under 13 år. Arlinger föreslår att gränserna sänks till 97 respektive 94 decibel. Tanken är att förslaget ska gälla konserter, biografer, diskotek, motortävlingar och andra arrangemang där ljudnivåerna är höga. Nu återstår för Socialstyrelsen att fatta beslut men innan det sker ska man genomföra en konsekvensanalys för att se vilka effekter det får för musikbranschen och publiken.